Pondok Pesantren Sananul Falah
Pondok Pesantren Sananul Falah

Yayasan Assiroj

Super Admin 19-07-2023 67


YAYASAN ASSIROJ SENDANG MULYO mempunyai beberapa lembaga diantaranya yaitu :

  1. Pondok Pesantren Sananul Falah
  2. Madrasah Diniyah Sananul Falah
  3. TPQ Sananul Falah
  4. SMP AL HIKAM
  5. SMK AL HIKAMss   aa dd aa